Współpraca

Powołani jesteśmy do współpracy z każdym podmiotem prawa handlowego zainteresowanym zakupem minimalnej jednorazowej ilości – około 25 mt (ton). Ilości maksymalne ustalane są indywidualnie z każdym partnerem.

Sprzedaż prowadzona jest w trzech zasadniczych programach

Miałowy – skierowany głównie do energetyki, ciepłownictwa, zakładów produkcyjnych, opierający się na umowie rocznej bądź sezonowej, niezmienności ceny ustalonej w kontrakcie, gwarancji dostaw w uzgodnionych okresach

Węgle grube – skierowany głównie do dystrybutorów węgla grubego, opierający się na umowie rocznej bądź sezonowej, niezmienności ceny ustalonej w kontrakcie, gwarancji dostaw w uzgodnionych okresach

Spot – skierowany głównie do mniejszych odbiorców węgla grubego (składy opałowe, niewielkie zakłady produkcyjne) opierający się na ogólnej umowie współpracy, zakładający sezonową zmienność ceny w zakresie dostępnych okresowo ilości węgla. Program ten jest realizowany przez wszystkie nasze terminale.

Preferowanymi przez nas warunkami dostaw dla programu miałowego i węgla grubego jest DDP.