Produkty

SUEK Polska powołana została do sprzedaży na polskim rynku węgli wydobywanych w Koncernie SUEK. W zakresie miałów węglowych pochodzą one głównie z rejonu Kuzbass natomiast sortymenty średnie i grube głównie z rejonu Chakasji.

Charakterystyka jakościowa naszych węgli reprezentuje bardzo szeroki zakres, jednak do Polski importowane są przede wszystkim produkty odpowiadające polskim odbiorcom.

W zakresie miałów jakość w stanie roboczym oferowana jest na poziomie:
Q 21 000 -25 000kJ/kg , A 12 – 22%, S 0,3 – 0,7%, W 10 -16% , V > 28%

Sortymenty średnie i grube pochodzą głównie z Kopalni Czernogorskije Kopii (CZUK®), po procesie wzbogacania reprezentują bardzo stabilną jakość na poziomie:
Q 23 000- 24 000kJ/kg , A 10-14%, S 0,45%, W max. 16% , V > 28%

W spotowym programie sprzedaży, w procesie sortowania na naszych terminalach i wydzielenia typowych dla rynku polskiego granulacji tj. groszek, ekogroszek, orzech, kostka, zakres wartości opałowej przyjmuje poziom
Q 23 000- 28 000kJ/kg w zależności od sortymentu.
SUEK Polska jest jedynym, wyłącznym importerem węgla pochodzącego z Kopalni Czernogorskije Kopii (CZUK®)

Od 2014 roku wprowadziliśmy w sprzedaży wysokokaloryczny węgiel Kotinka, który po procesie wzbogacania reprezentują bardzo wysokie parametry jakoścowe:
Q 27 000 - 28 000 kJ/kg, A 8-10, S 0,25%, W max. 10%, V > 28%

węgiel 1węgiel 2węgiel 3węgiel 4węgiel 5