Dane kontaktowe

SUEK Polska sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, Budynek A2
80-387 Gdańsk

tel.: + 48 58 321 82 10
tel.: + 48 58 321 82 14
fax: + 48 58 321 82 20

gdansk@suekag.com
czuk@suekag.com (zapytania dotyczące węgla grubego) 

NIP 583 29 87 798
Numer KRS 0000286106
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 10 000 000 PLN

SUEK Polska sp. z o.o. ma nr BDO 000063463

Suek Siberian Coal Energy Company
www.suek.ru
SUEK AG
www.suekag.com