Podstawą sukcesu naszej firmy jest jakość naszego węgla, w tym marki CZUK®, charakteryzującego się niską zawartością siarki oraz brakiem zanieczyszczeń, które usuwane są w procesie płukania po jego wydobyciu.
Zgodnie z raportem firmy CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) przeprowadzonym w kwietniu 2018 roku, aż 99% zapytanych przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją węgla w Polsce wskazało, że najbardziej znaną marką węgla importowanego jest marka CZUK®

Najlepszy w swojej klasie
Węgiel CZUK® został uznany zdecydowaną większością głosów za najlepszy węgiel w klasie węgli o wartości opałowej 24 MJ/kg (optymalna dla celów opałowych) – 73% wskazań.
W opinii badanych o wyborze węgla CZUK® przez klientów decydują przede wszystkim jego przystępna cena (68% wskazań) oraz wysoka jakość (64% wskazań).
Największą zaletą węgla CZUK® jest brak kamienia (73% wskazań), w dalszej zaś kolejności powtarzalna wysoka jakość (57%).

Ciągły rozwój
Intencją SUEK Polska jest ciągły rozwój w celu dostosowania się do wymogów rynku oraz oczekiwań klientów. W tym celu stworzyliśmy w naszej firmie dział jakości, którego jedynym zadaniem jest zapewnienie, aby do naszych klientów trafiał jedynie najlepszej jakości węgiel. Powyższe założenie realizujemy poprzez monitorowanie dostaw na każdym ich etapie.